ArenaBG
mobile spot 4

Опкољени

Заглавие
Опкољени (2024)
Опкољени
Година
2024
Каталог
Премиера
2022-12-20
Времетраене
90 минути
В ролите

Borko Brajović в ролята на Nikola Kalabić

Saša Stanković в ролята на Kapetan

Miroslav Huđec в ролята на Blagoje Sremac

Nikola Bijanić в ролята на Jovan, Kalabićev pratilac

Predrag Vasović в ролята на Potporučnik Živorad Mišić

Katarina Andrić в ролята на Kapetanova žena

Zoran Ćirković в ролята на Solunac 2

Đorđe Đoković в ролята на Nemački agent

Zoran Đoković в ролята на Vozač automobila

Filip Đurić в ролята на Sveštenik 2

Nikola Drmončić в ролята на SS poručnik

Aleksandar Jelenić в ролята на Narednik Rade

Stefan Josić в ролята на SS kapetan

Milić Jovanović в ролята на Ulični prodavac

Predrag Jovanović в ролята на Četnik Rade

Nada Jurišić в ролята на Joka Kalabić

Dragan Krsmanović в ролята на Solunac 1

Petar Lukić в ролята на Policijski agent 2

Tanja Lukić в ролята на Angelina Kalabić

Vida Maksimović в ролята на Mirjana Kalabić

Mubariz Farzalijev в ролята на Sveštenik 1

Marina Perić в ролята на Žena četničkog kurira

Nenad Petrović в ролята на SS podoficir

David Pilipović в ролята на Policijski agent 3

Saša Pilipović в ролята на Policijski agent 1

Milica Redžić-Vulević в ролята на Borkina prijateljica

Mina Stojković в ролята на Borka Kalabić

Nikola Vasiljević в ролята на Policijski agent 4

Gavrilo Vulević в ролята на Milan Kalabić

Nenad Vulević в ролята на SS potporučnik Virzih

Nebojša Zlatanović в ролята на Četnički kurir